Zagrożenia w obszarach niezabudowanych i sposoby zapobiegania wypadkom

Nieodpowiednie przystosowanie dróg w obszarach niezabudowanych wciąż jest ogromnym problemem dla uczestników ruchu. Dochodzi do wypadków, powodowanych zarówno przez kierowców samochodów, jak i pieszych czy rowerzystów. Najczęstszymi problemami na tego typu obszarach są:
– brak chodników dla pieszych, przez co wzrasta ryzyko potrącenia,
– brak odpowiedniego oświetlenia w nocy, wraz z zaniedbaniami ze strony pieszych powodować może potrącenia, a także niekontrolowane zachowania ze strony kierowców,
– brak odpowiednich zabezpieczeń drogi, przez co kierowcy narażeni są na wypadek spowodowany wyjściem na jezdnię dużego zwierzęcia,
– brak wiedzy uczestników ruchu.

Problem ten wydaje się bardzo łatwy do rozwiązania. Powstaje coraz więcej chodników, dzięki którym piesi tak samo jak i kierowcy czują większy komfort w poruszaniu się. Zagrożenie w obszarze niezabudowanym mimo wszystko nadal jest bardzo wysokie. Brak odpowiednich ograniczeń prędkości na drogach powoduje szybkie przemieszczanie się autami, co w przypadku zagrożenia często jest decydujące. Budowanie chodników, ustawianie barierek, wyznaczanie ścieżek rowerowych i odpowiedniego oświetlenia dróg z pewnością zmniejszyłoby policyjne statystyki dotyczące wypadków na obszarach niezabudowanych.