Socjotechnika- podstawy

Pojęcie socjotechniki jest obce prawdopodobnie naprawdę ogromnej większości społeczeństwa
dlatego najwłaściwiej będzie zacząć od samych podstaw tego zagadnienia i spróbować odnaleźć się w świecie dla wielu osobliwej terminologii psychologicznej.

Definicja

Socjotechnika to ogół działań, których celem jest osiągnięcie swoich ukrytych zamiarów, wywieranie wpływu na drugiego człowieka. Stosuje się je w życiu codziennym- szczególnie często można je zobaczyć w polityce oraz sprzedaży (reklamie!), a więc dziedzinach, gdzie perswazja zdecydowanie gra pierwsze skrzypce i jest narzędziem często pozwalającym podwoić, potroić, a nawet jeszcze bardziej zwielokrotnić skuteczność przyswojenia przez odbiorcę określonego przekazu

Rodzaje socjotechnik

Podstawowe socjotechniki z jakimi możemy się spotkać to na przykład:
– zdanie większości- skoro każdy uważa, że coś jest prawdą to nie ma sensu się wybijać z tłumu i zastanawiać, czy faktycznie tak jest. Nie ma sensu wnikać w utrzymywane w społeczeństwie założenie na jakiś temat, ponieważ jego oczywistości dowodzi fakt, że tak długo utrzymuje się w opinii publicznej.
-pozorny wybór-odbiorcy przedstawione zostaje kilka możliwości, ale mówiący jest bardziej pozytywnie nastawiony do jednej opcji, przedstawia ją w lepszym świetle, posługuje się przy jej opisie samymi superlatywami
-autorytet- odwołanie się do znanego i szanowanego autorytetu zazwyczaj zawsze działa, skoro tak znana mądra osoba coś uważa oznacza to, że musi tak być